Prace podwodne i hydrotechniczne

PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE

W bogatej ofercie naszej firmy znaleźć można usługi prac podwodnych i hydrotechnicznych, a składają się na nie między innymi:

   • Cięcie ultratermiczne,
   • Podwodne betonowanie,
   • Spawanie metodą 111
   • Układanie geowłókniny, koszy gabionowych i prefabrykatów,
   • Kotwienie metodą mechaniczną i chemiczną w betonie,
   • Prace w skażonym chemicznie lub biologicznie środowisku wodnym,
   • Przeprowadzanie podwodnych operacji z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
   • Inwentaryzacje oraz inspekcje wykonanych prac podwodnych i części jednostek pływających,
   • Poszukiwanie i wydobywanie zagubionych elementów,
   • Przeglądy oraz naprawa podwodnych budowli oraz jednostek pływających.