UXO Marine realizuje projekty zarówno w Polsce, w basenie Morza Bałtyckiego, jak i na całym świecie.

Jeśli rozważasz współpracę, skontaktuj się z nami.

KONTAKT


84-230 RUMIA, ul. Derdowskiego 30

+48 730 161 956

Badania sejsmiczne

HomeBADANIA GEOFIZYCZNEBadania sejsmiczne

Badania sejsmiczne są jedną z najczęściej stosowanych metod geofizycznych. Pozwalają nie tylko na szybkie, ale też najbardziej rzetelne rozpoznanie rozległego terenu.

Stosowane przez nas metody typu Sparker oraz Subbottom profilling pozwalają na kilkudziesięciometrową analizę głębokościową podłoża, przy jednoczesnym zbadaniu przestrzennym struktur geologicznych. Opierają się na pomiarze i analizie sztucznie wygenerowanych fal sejsmicznych.

Zakres wiedzy, pozyskanej dzięki badaniom sejsmicznym, pozwala zrealizować większość inwestycji na morzu i w portach. Jest – obok wierceń rdzeniowych – jednym z elementów późniejszych projektów geologiczno-inżynierskich, wykorzystywanych do wykonania fundamentów i posadowienia przyszłych budowli, w tym m.in. turbin wiatrowych.

REJESTRACJA DRGAŃ I PROFILOWANIE SEJSMICZNE

Rejestrowanie na powierzchni ziemi mechanicznie generowanych fal sejsmicznych prowadzi do uzyskania obrazu struktur geologicznych i pozwala określić budowę oraz parametry badanego ośrodka (zmiany jego gęstości, spękania, uskoki, zwietrzenia). Zespół UXO Marine w zależności od celu badań i warunków terenowych wykorzystuje jednocześnie nawet kilkadziesiąt kanałów (geofony lub hydrofony przy badaniach pod powierzchnią wody). Uzyskane dane geofizyczne przetwarzamy, korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania specjalistycznego, by ostatecznie przygotować interpretację geologiczną wraz z dokumentacją geofizyczną.

1.

PLANOWANIE PRAC: ustalenie parametrów akwizycji, warunków terenowych, źródeł zakłóceń

2.

AKWIZYCJA

3.

PROCESSING (PRZETWARZANIE) DANYCH SEJSMICZNYCH

4.

INTERPRETACJA SEJSMICZNA

5.

DOKUMENTACJA GEOFIZYCZNA

REJESTRACJA

DRGAŃ

I PROFILOWANIE

SEJSMICZNE

– ETAPY

BADANIA SEJSMICZNE TECHNIKĄ REFLEKSYJNĄ

Sejsmika refleksyjna do niedawna stanowiła tylko podstawowe narzędzie do poszukiwania węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego). Obecnie jednak spectrum jej zastosowań jest szersze ze względu na możliwość uzyskania dokładnego obrazu struktury geologicznej terenu. Metoda opiera się zarejestrowaniu i przetworzeniu fali sejsmicznej – sztucznie wywołanej a następnie odbitej od granic warstw geologicznych.

Zakres stosowania techniki refleksyjnej pomiarów sejsmicznych:

określanie granic przebiegu podłoża skalnego

wyznaczenie warstwowania budowy geologicznej

wykrywanie złóż kopalin, źródeł geotermalnych i wysadów solnych

wyznaczanie poziomu zwierciadła wód

monitorowanie eksploatacji złóż

ocena stateczności podłoża, wyznaczanie stref uskoków, spękań, osłabienia.

BADANIA SEJSMICZNE TECHNIKĄ REFRAKCYJNĄ

Metoda sejsmiki refrakcyjnej polega na pomiarze czasu przyjścia pierwszych wstąpień. Opiera się na zjawisku refrakcji fali sejsmicznej na granicy ośrodków o różnej prędkości rozchodzenia się fali. Wielokanałowy układ geofonów rejestruje czas przyjścia („first breaks”) fali na różnych offsetach od źródła (sztucznie generowanej fali sejsmicznej). Dzięki temu możliwe jest stworzenie modelu rozkładu prędkości fali w ośrodku geologicznym. Metoda ta jest skuteczna dla wykrywania warstw, które charakteryzują się dużym kontrastem prędkości fali.

Zakres zastosowania sejsmiki refrakcyjnej:

określanie granic podłoża skalnego i zróżnicowania litologicznego skał

wskazanie stref uskokowych, spękań, osuwisk, deformacji w ośrodku gruntowym i skalnym

wyznaczanie poziomu zwierciadła wód gruntowych

określanie kubatury masywów skalnych i klasyfikowanie skał ze względu na urabialności.

SPRZĘT SEJSMICZNY
1 jednostka
color
https://uxomarine.pl/wp-content/themes/hazel/
https://uxomarine.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładuję posty...
/home/uxomarine/domains/uxomarine.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
off
off
pl