UXO Marine realizuje projekty zarówno w Polsce, w basenie Morza Bałtyckiego, jak i na całym świecie.

Jeśli rozważasz współpracę, skontaktuj się z nami.

KONTAKT


84-230 RUMIA, ul. Derdowskiego 30

+48 730 161 956

Sondaże batymetryczne

HomeBADANIA GEOFIZYCZNESondaże batymetryczne

Pomiary batymetryczne stanowią jedno z kluczowych źródeł informacji o akwenach wodnych i rzekach. Są podstawą do sporządzenia mapy batymetrycznej do celów projektowych i planowania gospodarowania wodami powierzchniowymi.

UXO Marine, wykorzystując specjalistyczny sprzęt pomiarowy firm Teledyne Reson oraz Norbit, zajmuje się przygotowaniem wiarygodnej informacji na temat ukształtowania dna zbiornika wodnego, poziomu zwierciadła wody czy pojemności korytarza rzecznego.

BATYMETRIA - POMIAR GŁĘBOKOŚCI ZBIORNIKÓW WODNYCH

Rzetelny pomiar dna przy zaangażowaniu jednostek pływających i analiza zebranych danych pozwalają określić:

cyfrowy model dna akwenu

głębokość zbiornika

obecność obiektów, głazów na dnie i potencjalnie groźnych miejsc

gwałtowność przejść z płycizn do głębi.

Wykonywanie bieżących pomiarów batymetrycznych jest kluczowe dla stworzenia dobrej i aktualnej mapy batymetrycznej, nierzadko dynamicznie zmieniającego się dna obszaru wodnego. Zespół UXO Marine po zebraniu i przeanalizowaniu danych, opracowuje obraz ukształtowania obszaru wodnego, dając tym samym cyfrowy model przestrzenny, który może być przedmiotem rozliczeń przed- i powykonawczych z inwestorem.

Centymetrowa dokładność pomiaru (stosujemy urządzenia typu Reson T50, 512 wiązek/s przy wysokiej rozdzielczości) pozwala niemal w sposób doskonały zaplanować i rozliczyć ilości prac czerpalnych czy refulacyjnych niezbędnych przy danej inwestycji a także skontrolować jakość wykonania prac, zrealizowania narzutów kamiennych czy układów faszynowych.

UXO madnetic scan
UXO MBES

MODELOWANIE DNA ZBIORNIKA A SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

Dane uzyskane podczas sondażu hydroakustycznego rejestruje się w postaci echogramu – plików binarnych, które po przetworzeniu w specjalistycznych programach typu CODA czy Beamworks, przybierają formę cyfrowej mapy batymetrycznej. Wykonanie numerycznego modelu terenu dna opiera się na opracowaniu surowych danych.

MAPY BATYMETRYCZNE - AKTUALIZOWANIE DANYCH

Dynamiczne zmiany ukształtowania dna zbiorników wodnych (nie tylko rzek!) są zjawiskiem naturalnym. Wiążą się jednak z koniecznością ponawiania pomiarów i aktualizowania map batymetrycznych. Odwzorowanie bieżącego stanu dna jest niezbędne dla:

bezpieczeństwa żeglugi morskiej i lądowej

budowania zbiorników retencyjnych (przeciwpowodziowych)

poszukiwań archeologicznych i określania położenia obiektów zatopionych

posadowienia konstrukcji przybrzeżnych i budowli portowych.

WIELOWIĄZKA MBES
1 jednostka
color
https://uxomarine.pl/wp-content/themes/hazel/
https://uxomarine.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładuję posty...
/home/uxomarine/domains/uxomarine.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
off
off
pl