OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE S.A. – 15.04.2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W RUMII

 

z dnia 15.04.2021 r.

 

Zarząd UXO MARINE Spółki Akcyjnej (,,Spółka”) z siedzibą w Rumii (84-230), przy ulicy Derdowskiego 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637786, NIP 6381817131, REGON 365441796, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 13 maja 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Bolczyka w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 12A/1, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Post by uxomarine_admin

Comments are closed.