UXO Marine realizuje projekty zarówno w Polsce, w basenie Morza Bałtyckiego, jak i na całym świecie.

Jeśli rozważasz współpracę, skontaktuj się z nami.

KONTAKT


84-230 RUMIA, ul. Derdowskiego 30

+48 730 161 956

Badania ferromagnetyczne

HomeBADANIA GEOFIZYCZNEBadania ferromagnetyczne

UXO Marine jest liderem w Polsce w zakresie badań ferromagnetycznych, biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych projektów i zbadanego obszaru.

Poprawne wykonanie badania ferromagnetycznego przed rozpoczęciem inwestycji a najlepiej na etapie jej planowania (etap przedinwestycyjny) pozwala zabezpieczyć i wyeliminować zagrożenia dla życia ludzi i sprzętu na etapie realizacji inwestycji.

Dodatkowo znacząco ogranicza ryzyko finansowe i czasowe potencjalnych przestojów spowodowanych znalezieniem obiektów wybuchowych i niebezpiecznych w trakcie realizowania prac (eliminuje przyszłe standby) i zabezpiecza harmonogram inwestycji, nie powodując negatywnych skutków czasowych i finansowych.

MAGNETOMETRY DO BADAŃ FERROMAGNETYCZNYCH

Badanie ferromagnetyczne wykonywane jest najczęściej metodami pasywnymi. Urządzenia pomiarowe tj. magnetometry nie emitują sygnału a jedynie zbierają dane z zaburzeń pola magnetycznego ziemi i na tej podstawie „budują” listę punktów i miejsc, wskazując, gdzie znajdują się obiekty ferromagnetyczne. Część z nich stanowią obiekty wybuchowe i niebezpieczne, z uwagi na fakt, że na sporym terytorium Polski toczyły się działania wojenne.

 

Prawidłowe wykonanie badań wymaga użycia najwyższej jakości nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej, specjalnie przystosowanych pomiarowych jednostek pływających oraz zaangażowania doświadczonego zespołu profesjonalistów – pomiarowców, geofizyków, nurków i saperów, posiadających odpowiednie uprawnienia.

OCZYSZCZANIE TERENU I DNA Z MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH

Poszukiwanie materiałów ferromagnetycznych, wykazujących własne, spontaniczne namagnesowanie, nierzadko wybuchowych i groźnych dla człowieka oraz środowiska, wymaga gruntownego przygotowania i specjalistycznego przeszkolenia. UXO MARINE zajmuje się badaniem i wykrywaniem ferromagnetyków rozmieszczonych na różnej głębokości ich zalegania – wykorzystując aparaturę badawczą, określa nie tylko ich parametry, ale też rodzaj i ilość obiektów znajdujących się na określonym akwenie lub obszarze. Bada, odsłania, sprawdza, wydobywa i utylizuje elementy, w szczególności materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego (UXO).

POSZUKIWANIE

Wskazanie ilości obiektów ferromagnetycznych, powodujących anomalie ferromagnetyczne, zalegających na obszarze objętym zleceniem.

IDENTYFIKACJA

Przygotowanie opracowań kartograficznych, wskazanie współrzędnych miejsc zalegania wykrytych obiektów ferromagnetycznych w układzie UTM wraz z wartością ich zagłębienia.

ANALIZA

Zlokalizowanie i zakwalifikowanie pod względem niebezpieczeństwa i późniejszego wydobycia obiektów ferromagnetycznych (tj. amunicji lub materiałów wybuchowych dowolnego typu i pochodzenia).

MAPOWANIE

Sporządzenie mapy obszarów badań z uwidocznionymi obiektami ferromagnetycznymi.

POMIAR ANOMALII MAGNETYCZNEJ

Badanie zmian pola magnetycznego Ziemi, a właściwie określenie obszarów występowania anomalii magnetycznych, czyli miejsc, w których kierunek pola magnetycznego znacząco różni się od średniego rejestrowanego dla danej szerokości geograficznej, realizowane jest przy użyciu magnetometru. Zastosowanie urządzenia pomiarowego rejestrującego zmiany pola magnetyczne pozwala wskazać potencjalne miejsca występowania obiektów podwodnych, które wykazują właściwości ferromagnetyczne.

UXO MARINE w oparciu o dane uzyskane pomiarem magnetometrycznym tworzy opracowania mapowe przedstawiające zarejestrowane odchylenia wartości pola magnetycznego w badanym akwenie i wskazuje dokładnie miejsca występowania zatopionych wraków i obiektów, wykonanych z metalu.

SPRZĘT POMIAROWY

MAGNETOMETRY
9 jednostek
SPRZĘT SEJSMICZNY
1 jednostka
SONARY
2 jednostki

BADANIA FERROMAGNETYCZNE - REALIZACJE

color
https://uxomarine.pl/wp-content/themes/hazel/
https://uxomarine.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładuję posty...
/home/uxomarine/domains/uxomarine.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
off
off
pl