Oferta

Usługi wykonywane przez naszą firmę:

Budowle Hydrotechniczne

 • Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych
 • Remonty nabrzeży, jazów, pochylni, pirsów, pomostów
 • Montaż odbojnic na nabrzeżach
 • Wykonywanie sondaży głębokości przed budowlami hydrotechnicznymi
 • Wykonywanie sondaży głębokości akwenów wodnych pod nowe budowle hydrotechniczne

Prace podwodne

 • Inspekcje podwodnych konstrukcji hydrotechnicznych
 • Uszczelnienia podwodnych konstrukcji
 • Naprawy podwodnych konstrukcji
 • Betonowanie pod wodą
 • Umocnienia dna przed budowlami hydrotechnicznymi
 • Umocnienia skarp podwodnych
 • Wykonujemy filmy pod wodą (zapisywane na nośnikach CD, DVD, DV, VHS)
 • Wykonujemy zdjęcia pod wodą
 • Cięcie i spawanie pod wodą
 • Przeglądy nabrzeży
 • Przeglądy podwodne kadłubów, urządzeń napędowo-sterowych statków
 • uznanie Towarzystwa Germanischer Lloyd
 • Podwodne badania nieniszczące
 • Pobieranie próbek osadów dennych
 • Poszukiwanie i wydobywanie przeszkód nawigacyjnych
 • Prace nurkowe w oczyszczalniach ścieków
 • Likwidowanie spłyceń pod wodą metodą rozpłukania lub wydobycia urobku na powierzchnię