UXO Marine realizuje projekty zarówno w Polsce, w basenie Morza Bałtyckiego, jak i na całym świecie.

Jeśli rozważasz współpracę, skontaktuj się z nami.

KONTAKT


84-230 RUMIA, ul. Derdowskiego 30

+48 730 161 956

Wykorzystanie zasobów wodnych w celach gospodarczych wiąże się z szeregiem prac hydrotechnicznych. Modernizowanie linii brzegowych, remont nabrzeża, pogłębianie dna w zbiornikach wodnych, prace montażowe części obiektów hydrotechnicznych to działania realnie wpływające na regulację wód śródlądowych, zbiorników wodnych, ograniczające ryzyko podtopień, powodzi, osuwisk a także w dużym stopniu inwestycji budownictwa wodnego.

USŁUGI HYDROTECHNICZNE UXO MARINE

UXO Marine od 2016 roku świadczy najwyższej jakości usługi hydrotechniczne, związane z przeprowadzaniem robót podwodnych. Należą do nich:

remonty podwodne oraz prace montażowe i naprawcze podwodnych części obiektów hydrotechnicznych, w tym także inspekcje i ocena stanu technicznego podwodnych konstrukcji hydrotechnicznych

inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych (w tym instalacji off-shore i basenów portowych), rzetelne sporządzanie profesjonalnej dokumentacji techniczno-opisowej I fotograficznej badanego obiektu

realizowanie sondaży głębokości, pogłębianie i umacnianie dna przed budowlami hydrotechnicznymi i pod nowe budowle hydrotechniczne

remonty i przeglądy nabrzeży, falochronów, pomostów oraz dalb, montaż urządzeń odbojowych

układanie faszyny i koszy gabionowych

prace pogłębiarskie, prace czerpalne i refulacyjne

prace na styku ląd/woda

ZNACZENIE PRAC HYDROTECHNICZNYCH

Wykonywanie prac hydrotechnicznych pozwala zarówno chronić ekosystemy wodne jak i przeciwdziałać negatywnym skutkom naturalnych zagrożeń, takich jak powodzie czy podtopienia. Tym samym pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki wodnej i przyczynia się do odpowiedniego kształtowania zasobów.

PRACE HYDROTECHNICZNE A KWALIFIKACJE NURKÓW

Specjalistyczny, nowoczesny sprzęt i doświadczenie zespołu pozwalają UXO Marine rzetelnie, terminowo i zgodnie z  przepisami realizować usługi w zakresie prac podwodnych i hydrotechnicznych. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nurkowie z wieloletnim stażem, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, dbają o bezpieczeństwo budowy i prowadzonego remontu hydrotechnicznego obiektu. Wysokiej klasy sprzęt pozwala realizować prace podwodne nawet w bardzo trudnych warunkach i na znacznych głębokościach.

Podwodne remonty i prace montażowe
PODWODNE REMONTY I PRACE MONTAŻOWE
UXO Marine rzetelnie realizuje usługi w zakresie prac podwodnych i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami i terminowo dzięki nowoczesnemu, specjalistycznemu sprzętowi oraz doświadczonemu zespołowi.
PODWODNE REMONTY I PRACE MONTAŻOWE
Remonty nabrzeży i falochronów
REMONTY NABRZEŻY I FALOCHRONÓW
Zakres prac hydrotechnicznych obejmuje remonty linii brzegowej mola, pirsu i kanału portowego (w tym ich uszczelnienia) oraz prace naprawcze terenu przyległego, uzbrojonego do postoju i obsługi jednostek pływających.
REMONTY NABRZEŻY I FALOCHRONÓW
Układanie faszyny i koszy gabionowych
UKŁADANIE FASZYNY I KOSZY GABIONOWYCH
UXO Marine realizuje projekty związane z odpowiednim modernizowaniem brzegów zbiorników wodnych i rzek przed wypłukiwaniem Iub osuwaniem się podłoża.
UKŁADANIE FASZYNY I KOSZY GABIONOWYCH
Prace pogłębiarskie
PRACE POGŁĘBIARSKIE
Pogłębianie i usuwanie osadów dennych ze zbiorników wodnych, pogłębianie torów wodnych do portu należą do działań hydrotechnicznych, które UXO MARINE realizuje z partnerami.
PRACE POGŁĘBIARSKIE
color
https://uxomarine.pl/wp-content/themes/hazel/
https://uxomarine.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładuję posty...
/home/uxomarine/domains/uxomarine.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
on
off
pl