Prace nurkowe

PRACE NURKOWE

          Nasza bogata oferta prac nurkowych to przede wszystkim prace nurkowe i hydrotechniczne oraz wszelkie usługi podwodne, takie jak:

   • podwodne spawanie, cięcie, wiercenie i betonowanie,
   • wypełnianie szczelin,
   • czyszczenie oraz odmulanie,
   • pomiary grubości ścian rurociągów,
   • remontowanie, umacnianie i eksperckie przeglądy hydrotechniczne,
   • badanie oraz układanie ropociągów, gazociągów i kabli podwodnych,
   • prace poszukiwawcze oraz wydobywcze wraz z określeniem stanu zagubionych obiektów,
   • montaż oraz demontaż urządzeń hydrotechnicznych oraz membran i mieszadeł w bioreaktorach,
   • pełna dokumentacja powykonawcza w dowolnej formie,
   • podwodne obserwacje, inspekcje, konserwacje i przeglądy jednostek pływających,
   • inwentaryzacja oraz kontrola dna,
   • pomiary grubości i ustalanie gęstości ścian nabrzeży, kadłubów oraz grubości porastania przez organizmy wodne i ich usuwanie,
   • obserwacje, ekspertyzy i inspekcje obiektów hydrotechnicznych,
   • umacnianie brzegów i dna zbiorników wodnych,
   • udrożnianie oraz czyszczenie rurociągów,
   • zabezpieczenia imprez oraz prac na wodzie.