Prace nurkowe

 • badanie gazociągów, ropociągów, kabli na przekroczeniach wodnych oraz remonty przekroczeń
 • pomiar grubości ścianek rurociągów
 • prace nurkowe i hydrotechniczne a także specjalistyczne usługi podwodne i nawodne,
 • remonty, przeglądy ekspertyzy hydrotechniczne
 • układanie rurociągów i kabli
 • czyszczenie, odmulanie
 • prace wydobywczo-poszukiwawcze
 • spawanie podwodne
 • cięcie podwodne
 • betonowanie podwodne
 • montaż i demontaż mieszadeł oraz membran w bioreaktorach
 • dokumentacja audiowizualna, oraz powykonawcza
 • montaż, demontaż urządzeń hydrotechnicznych
 • podwodne wiercenie otworów pod kotwy mocujące
 • remonty i umacnianie nabrzeży
 • betonowanie korków w studniach zapuszczanych

Obserwacje, konserwacje, inspekcje i przeglądy:

 • Przegląd podwodny jednostek pływających
 • Kontrola i inwentaryzacja dna, przy ustalaniu nowych kąpielisk i miejsc dla rekreacji i turystyki wodnej na wodach otwartych
 • Sprawdzanie grubości ściany nabrzeży pomiarem nieniszczącym SONO N 510
 • Mierzenie grubości kadłubów pomiarem nieniszczącym
 • Ustalanie gęstości i grubości porastania przez organizmy wodne zanurzonych części jednostek pływających, elementów konstrukcji i instalacji
 • Obserwacje, inspekcje i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych i pływających w częściach nad i podwodnych
 • Obserwacja i monitorowanie podmywania elementów dennych konstrukcji i obiektów hydrotechnicznych (mostów i innych konstrukcji)
 • Wizualna kontrola stanu konstrukcji i instalacji wodnych oraz stopnia ich korozji, wykrywanie wad i pęknięć, sprawdzanie posadowienia, wykrywanie uszkodzeń, nieszczelności i wycieków

Naprawy, remonty, budowa, usługi:

 • Naprawy i remonty budowli hydrotechnicznych oraz nabrzeży portowych
 • Umacnianie dna i brzegów zbiorników wodnych
 • Naprowadzanie i osiowanie pod wodą montowanych elementów konstrukcji i instalacji
 • Montaż i demontaż konstrukcji i instalacji pod wodą
 • Mechaniczna praca pod wodą narzędziami hydraulicznymi -‐ wiertarka, młot udarowy
 • Cięcie piłą drewna, betonu i stali
 • Cięcie gazowo-‐elektryczne konstrukcji stalowych
 • Wypełnianie szczelin dylatacyjnych gumą hydrofobową oraz specjalnymi betonami
 • Lokalizacja i określanie grubości nadkładu nad kablami i rurociągami przy pomocy lokalizatora RD8000 firmy RADIODETETECTION
 • Czyszczenie hydrodynamiczne oraz piaskowanie na i pod wodą oraz nabrzeży wysokociśnieniowym urządzeniem FALCH- 500 bar
 • Odmulanie zbiorników, basenów, kanałów i innych konstrukcji
 • Usuwanie organizmów wodnych porastających konstrukcje
 • Czyszczenie dna z elementów konstrukcji, rumowisk i innych
 • Czyszczenie i udrażnianie rurociągów

Dodatkowo oferujemy:

 • Lokalizacja i identyfikacja zatopionych lub zagubionych obiektów
 • Określanie stanu zatopionych lub zagubionych obiektów
 • Poszukiwanie i wydobywanie z dna zatopionych przedmiotów, sprzętu, konstrukcji oraz jednostek pływających
 • Zabezpieczanie imprez sportowych, zawodów, prac i akcji na wodzie