Pomiary dna morza

Badania geofizyczne

Jednym z głównych obszarów działalności firmy Uxo Marine S.A. są pomiary wykonywane na obszarach wodnych. Na takie pomiary składa się wiele rodzajów badań geofizycznych i hydrograficznych, które prowadzone są zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i śródlądowych. Nasza kadra pomiarowa oraz nowoczesne wyposażenie pozwalają najwyższą jakość badań i inspekcji.

Podczas konsultacji z klientem opracowujemy koncepcje pomiarowe, a wyniki przedstawiamy w wybranej formie. Rezultaty przedstawione mogą być jako plany batymetryczne, obliczenia kubatury lub w modelach 3D. Oprócz tego ustalany jest również format danych.

Sonar boczny (SSS)

To jedna z technik przeprowadzania pomiarów dna wód. Ze względu na  wysoką efektywność popularnością cieszy się technika sonaru bocznego SSS.
Podczas przeprowadzania badania uzyskuje się obraz o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na wykrycie nawet najmniejszych elementów.

Echosonda wielowiązkowa i jednowiązkowa (MBES/SBES)

Echosonda pozwala między innymi na wyliczenie kubatury, przeprowadzenie kontroli torów wodnych oraz wsparcie projektowania robót hydrotechnicznych, prac pogłębiarskich oraz czerpalnych.

Magnetometr morski (MAG)

Magnetometr to przyrząd do pomiaru kierunku, zmian oraz wielkości pola magnetycznego. Wykorzystywany jest przez nas do badań i wykrywania anomalii magnetycznych, a to pozwala na wykrycie przedmiotów ferromagnetycznych, takich jak rurociągi, wraki oraz niewybuchy,

Profilomierz osadów (SBP) – Sub bottom profiler

Profilomierz służy do dokładnej charakteryzacji warstw osadów dna wód. Oprócz tego urządzenie wykrywa znajdujące się głęboko w osadach obiekty takie jak: kable, rurociągi i głazy.