UXO Marine realizuje projekty zarówno w Polsce, w basenie Morza Bałtyckiego, jak i na całym świecie.

Jeśli rozważasz współpracę, skontaktuj się z nami.

KONTAKT


84-230 RUMIA, ul. Derdowskiego 30

+48 730 161 956

Certyfikacja ALARP

HomeOFFSHORECertyfikacja ALARP

UXO MARINE REALIZUJE USŁUGI SAPERSKIE W ZAKRESIE LOKALIZOWANIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH ORAZ OCZYSZCZANIA Z NICH WSKAZANEGO OBSZARU. KAŻDE Z TYCH DZIAŁAŃ, PODJĘTE W CELU OGRANICZENIA POTENCJALNEGO RYZYKA DETONACJI, PROWADZONE JEST PRZEZ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY PERSONEL UXO MARINE Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA.

RAPORTOWANIE I OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU UXO

UXO Marine na wczesnym etapie przygotowania projektu przeprowadza analizę dokumentacji oraz sondaże ferromagnetyczne, by określić rodzaj i lokalizacje niewybuchów występujących na określonym obszarze oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z ich detonacją, usunięciem i neutralizacją. Te działania stanowią podstawę do zarządzania ryzykiem związanym z niewybuchami i do wprowadzenia działań, które ograniczą zagrożenia na etapie dalszych prac projektowych.

RAPORTOWANIE I OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU UXO – ETAPY

1.

ANALIZA DOKUMENTACJI

2.

SONDAŻE FERROMAGNETYCZNE

3.

INTERPRETACJA DANYCH

4.

OCENA POZIOMU OCZYSZCZENIA TERENU

5.

WDROŻENIE ZASAD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UXO

6.

CERTYFIKACJA ALARP

ALARP – CO TO?

ALARP to skrót od angielskiego as low as reasonably practicable, które w kontekście określania poziomu i obszaru ryzyka oznacza, że jest ono tak niskie jak to praktycznie możliwe. Innymi słowy ALARP wskazuje, że nie sposób bardziej ograniczyć ryzyka lub koszty tego ograniczenia przewyższają spodziewane korzyści.

POZIOM OCZYSZCZENIA TERENU – CERTYFIKACJA ALARP

1. OBSZAR WYSOKIEGO RYZYKA

Obszar obarczony niedopuszczalnie wysokim ryzykiem, który nie sposób obniżyć.
100

2. OBSZAR AKCEPTOWALNEGO RYZYKA

Obszar, na którym poziom potencjalnego ryzyka jest dopuszczalny, ale wymaga stałej kontroli (ALARP). Nie można go zmniejszyć lub koszty ograniczenia przewyższą korzyści.
40

3. OBSZAR NIEWIELKIEGO RYZYKA

Obszar niewielkiego ryzyka. Brak konieczności podejmowania środków zapobiegawczych.
7

CERTYFIKACJA ALARP A POTENCJALNE RYZYKO DETONACJI

Należy mieć na uwadze, że wszelkie badania i zastosowane technologie wykrywania niewybuchów a także wdrożone procesy usuwania i utylizacji UXO z badanego obszaru, jeśli ziemia na nim nie została przekopana, nie dają stuprocentowej gwarancji pełnego oczyszczenia terenu z pozostałości po materiałach wybuchowych i nienapotkania na niewybuchy w przyszłości. Certyfikacja ALARP wskazuje jednak, że na określonym terenie wdrożono zasady zarządzania niewybuchami i ich neutralizacji, wprowadzając działania mające na celu zminimalizowanie – najdalej jak to możliwe – potencjalnego ryzyka detonacji przedmiotów wybuchowych i wyznaczono procedury postępowania na wypadek natrafienia na niewybuch podczas prac morskich.

Certyfikat ALARP, wydany przez UXO Marine, potwierdza także, że określony teren był badany przy pomocy wysoce specjalistycznego sprzętu przez odpowiednio przeszkolony personel.

color
https://uxomarine.pl/wp-content/themes/hazel/
https://uxomarine.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładuję posty...
/home/uxomarine/domains/uxomarine.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
off
off
pl