O nas

O NAS

Spółka UXO MARINE S.A. zapoczątkowała swoją działalność w 2016 roku i swoje usługi oferuje w 2 głównych obszarach działalności

   1. Badania geofizyczne wykonywane na obszarach wodnych w tym głównie usługi badań ferromagnetycznych związanych z poszukiwaniem i dokładną lokalizacją obiektów ferromagnetycznych oraz analizy przedwykonawczych inwestycji w zakresie badań geologicznych, sonarowych, hydrologicznych.

 

   1. Wysokospecjalistyczne prace nurkowe obejmujące prace hydrotechniczne (układanie gabionów, cięcie i spawanie pod wodą, wydobycie obiektów) oraz podwodne prace saperskie wykonywane dla klientów instytucjonalnych i firm prywatnych.

Swoją działalność na rynku nurkowym rozpoczęliśmy w 2016 roku w oparciu o kadrę doświadczonych pracowników firm cywilnych oraz osób, które nabyły doświadczenie podczas pracy w specjalistycznych jednostkach inżynieryjnych Wojska Polskiego.

Nasza wykwalifikowana ekipa pomiarowa i nurkowa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem w pracach pomiarowych, nurkowych i hydrotechnicznych. Posiadamy certyfikaty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 9001 oraz ISO 18001, PN-N-18001:2005. Dodatkowo prace nasze reguluje „Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych” (Dz.U.2017.0.1970 t.j. – Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych)

Nasza oferta w zakresie badań geofizycznych obejmuje:

   • – badania ferromagnetyczne przy użyciu magnetometrów cezowych wodnych Geometrics G882
   • – badania sonarowe przy użyciu sonaru bocznego Edgetech 4125
   • – badania batymetryczne przy użyciu sprzętu Teledyne Reson T50 lub Seabat 7125
   • – badania denne profilomierzem – subbottom profilerem (Innomar)

W zakresie badań ferromagnetycznych jesteśmy liderem w Polsce jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych projektów jak i pomierzonego obszaru.

 

Nasza oferta w zakresie prac podwodnych obejmuje prace, takie jak:

   • Usuwanie zalegającego pyłu, piasku lub mułu i czyszczenie ujęć brzegowych,
   • Przeglądy osadników i bioreaktorów oraz ocena stanu technicznego hydrotechnicznych budowli,
   • Inspekcje oraz naprawy podwodne jednostek pływających
   • Inwentaryzacje prac podwodnych,
   • Naprawy napowietrzających rusztów,
   • Wymiany uszkodzonych słupów mieszadeł i prowadnic, zgarniaczy, zgrzebeł, membran oraz dyfuzorów,
   • Wydobywanie oberwanych lub zaklinowanych części mieszadeł,
   • Podwodny montaż oraz kotwienie w betonie,
   • Podwodne cięcie stalowych konstrukcji metodą ultratermiczną lub łukowo-tlenową,
   • Podwodne wiercenie w betonie,
   • Wykonywanie podwodnych betonowych korków.
   • Układanie geowłókniny, prefabrykatów oraz koszy gabionowych,
   • Analizy i badania przedwykonawcze inwestycji.
   • Prace saperskie w tym oczyszczanie terenów i obszarów wodnych z obiektów ferromagnetycznych i PWiN